Oppdatert: 16. september 2022.

Innledning og generell informasjon

Innledning

Vi vil gjøre våre vilkår for salg og bruk tydelige og forståelige for alle. Hvis du har noen spørsmål om vilkårene våre som ikke er besvart nedenfor, kan du kontakte oss.

StyleByO er en tjeneste som leveres via digitale løsninger, innhold og levering av varer og tjenester fra vår egen nettbutikk. Disse vilkårene gjelder for alle registrerte brukere og inkluderer alle tjenester som StyleByO leverer. Dette inkluderer både våre digitale tjenester og alle salg og levering av varer og tjenester. Sammen med bestillingene dine, som alltid er bekreftet av en bestillingsbekreftelse, danner disse vilkårene en kontrakt mellom deg og oss.

Når du registrerer en brukerprofil, er du ansvarlig for betaling av varene og tjenestene du bestiller fra oss. Ansvaret ditt inkluderer også andres bruk av kontoen din, inkludert eventuell uautorisert bruk, med mindre det er bevis på at slik uautorisert bruk skyldes vår egen uaktsomhet.

Kjøp av varer hos StyleByO kan kun gjøres av voksne over 18 år.

Vi leverer kun til adresser i definerte geografiske områder i landene vi opererer i.

Hvis du bruker tjenesten vår som en kunde, er kjøpene dine regulerte av norsk lovgivning om forbrukervern, som er basert på EUs forbrukerrettighetsdirektiv (2011/83) og e-handelsdirektivet (2000/31).

Hvis du vil ha mer informasjon om dine juridiske rettigheter som forbruker i Norge, henvises det til gjeldende regelverk som for eksempel:

Ta kontakt med Forbrukertilsynet hvis du vil vite mer om dine rettigheter og plikter når du handler hos StyleByO.

Forordning (EU) nr. 1169/2011 (matinformasjonsforskriften) gjelder for mat- og ernæringsmerking.

StyleByOs varer og tjenester tilbys både til forbrukere og bedrifter. Rettighetene gitt i disse salgs- og bruksvilkårene som er rettet mot forbrukere gjelder ikke for kunder som ikke anses å være forbrukere i henhold til den norske lovgivningen om forbrukervern.

StyleByO bryr seg om personvernet til hver og en av våre kunder, og vi vet at vi alltid må fortjene og opprettholde kundenes tillit. Du kan lese mer om hvordan vi behandler og beskytter personopplysningene dine i vår personvernerklæring. Dette inkluderer også hvordan vi bruker informasjonskapsler og sporingsteknologi.

Hvem snakker vi om når vi sier «vi»?

StyleByO er en NORSK organisasjon som leverer varer og tjenester. For brukerne våre i Norge er StyleByO-enheten StyleByO AS med organisasjonsnummer 925 951 161.

I disse norske salgs- og bruksvilkårene henvises StyleByO til som «StyleByO», «selger», «vi», «oss» eller «vår».

Når vi sier «bruker», mener vi en person eller et selskap med tilknyttede personopplysninger og bruker informasjon som har inngått et løpende kontrakts- og kundeforhold med StyleByO ved å registrere en brukerkonto og på den måten godta disse vilkårene.

Når vi sier «kunde» mener vi en bruker som har fullført et kjøp, altså personen eller bedriften som er oppført som kunde i bestillingsbekreftelsen, og omtales heretter som «kunde», «bruker», «deg» eller «din».

Kontoen din

Sette opp kontoen din

Hos StyleByO ber vi alle som vil handle om å registrere en konto og oppgi noe informasjon om seg selv i en brukerprofil. Noe av informasjonen vi ber om er lovpålagt, noe er nødvendig for å levere varene du bestiller.

En brukerkonto kan kun være gyldig for én (1) person eller bedrift med tilknyttede personopplysninger og brukerinformasjon.

Ditt ansvar

Når du oppretter en konto, godtar du:

 • å opprette riktig kontotype for din bruk, dvs. enten en personlig konto eller en bedriftskonto;
 • å oppgi riktig og fullstendig informasjon om deg selv;
 • at informasjonen er din og/eller at du har rett til å handle på vegne av personen eller enheten du registrerer eller handler for, inkludert retten til å inngå bindende avtaler;
 • å oppdatere informasjonen hvis den endres*; og
 • å overholde norske lover**.

* Merk at hvis du oppgir feil informasjon eller StyleByO mistenker at du har oppgitt feil informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller tilbakeholde bestillinger. 
** Hvis vi mistenker ulovlig aktivitet på kontoen din, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller tilbakeholde bestillinger.

Som en registrert bruker er du ansvarlig for sikkerheten til brukerkontoen og profilen din. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som finner sted i tilknytning til brukerkontoen din, og du godtar:

 • å ikke dele brukernavnet eller passordet ditt med andre;
 • å rapportere eventuell misbruk eller mistanker du måtte ha hvis du tror brukerkontoen din kan ha blitt kompromittert;
 • å følge salgs- og bruksvilkårene og godta vår personvernerklæring
Kuponger, gavekort og henvisninger

Vi tilbyr av og til rabatter, tilgodelapper eller gavekort i form av «kuponger». Kuponger er i hovedsak digitale tilgodelapper som samles på kontoen din. De kan være gyldige i en begrenset periode, kun for bestemte dager i uken eller bestemte datoer og er ofte koblet til et minstekrav for bestilling. Flere kuponger kan vanligvis ikke kombineres i en enkelt bestilling. Vilkårene for hver kupongtype kan variere, men du kan alltid finne vilkårene for hver av kupongene i Fordeler-avsnittet i brukerprofilen din.

Kuponger kan ikke deles på flere bestillinger og kan kun brukes én gang. Dette betyr at de kun kan brukes på bestillinger som koster minst like mye som kupongens verdi.

StyleByO tilbyr av og til rabatter i form av kuponger i forbindelse med kampanjer, for eksempel når vi vil oppfordre deg til å bruke oss igjen etter en pause eller som en belønning for å henvise nye kunder. Vi distribuerer denne type kuponger etter eget skjønn, og vi kan endre vilkårene for utstedelse når som helst.

Kampanje- eller henvisningskuponger gis i utgangspunktet både til den henviste kunden ved registrering med en unik kobling eller invitasjonskode og til den som henviste kunden når den henviste kunden foretar den første bestillingen som oppfyller kupongens spesifikke vilkår.

En person kan kun henvises én gang, og du kan få maksimalt én (1) henvisningskupong per husholdning. Kun ekte og unike fysiske personer med ekte personopplysninger som bor i det geografiske området som dekkes av disse vilkårene anses som gyldige mottakere av henvisningskuponger.

Hvis StyleByO mistenker misbruk av kuponger (for eksempel at du prøver å henvise deg selv eller nære slektninger ved å opprette flere brukerkontoer, henvise i uregelmessig, profesjonell skala eller til kommersielle formål, på annen måte bryter disse vilkårene eller annen bruk som vi mener ikke er forenlig med intensjonene våre), kan vi nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kupongene dine samt slette eller deaktivere brukerkontoene hvor misbruket forekom. Vi kan også kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

Handel med StyleByO

Bestilling

Bestillingen din er bindende så snart den er registrert på serveren vår. Når vi har registrert bestillingen, bekrefter vi dette ved å sende deg en bestillingsbekreftelse per e-post. Hvis et eller flere produkter i bestillingen er utsolgt, forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av bestillingen. I en situasjon hvor noe er utsolgt varsler vi deg med informasjon om hva vi har gjort for å løse situasjonen, enten i form av en refusjon, kreditnota, erstatningsprodukt eller senere levering. Vi gir deg alltid muligheten til å snakke med oss om en annen løsning hvis du ikke er fornøyd med utfallet.

Betaling

For privatkunder utføres betaling for bestillinger med vipps via nettstedet.

Kjøpesummen belastes kortet samme dag som varene bestilles.

Vi forbeholder oss retten til å nekte levering, inkludert salg av et begrenset antall varer til en enkeltperson innen en spesifisert tidsperiode. I slike tilfeller vil kjøpesummen bli refundert.

Priser

Alle oppgitte priser er inkludert merverdiavgift med mindre annet er oppgitt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader.

Kostnaden for produktene våre endrer seg stadig, og vi forbeholder oss derfor retten til å endre prisene i butikken som følge av prisendringer fra våre leverandører. Det er mulig at prisen på et produkt kan ha blitt endret mellom bestillingsdatoen og leveringsdatoen; i så fall gjelder prisen på datoen da du la inn bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å nekte levering av alle varene basert på prissvingninger og lagersituasjon.

StyleByO dekker kun Norge. Som en pålogget bruker kan prisene variere for ulike steder og andre faktorer, som for eksempel lokal priskonkurranse.

Levering

Levering av kjøpte varer

StyleByO leverer til mailadressen du har oppgitt i adresselisten din og valgt ved bestilling, ved betaling via vipps. Våre forpliktelser overfor deg

Når du mottar varene dine

Etter at du har tatt imot en leveranse fra oss, skal du så snart du kan sjekke at varene stemmer overens med bestillingsbekreftelsen. Hvis et produkt har en feil eller mangel, kan du få en ny link på en senere dato, eller at betalingen for varen krediteres til samme konto du brukte til å betale for bestillingen.

Våre garantier

Vi overholder alltid gjeldende regler og forskrifter angående forbrukerklager i landene vi opererer i. Våre garantier setter ingen begrensninger på klagefristen som gjelder under norsk lovgivning om forbrukervern.

I enkelte situasjoner strekker faktisk kundeløftet vårt seg enda lenger:

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd
Returer og refusjoner

Hvis det er noe galt med bestillingen, må du gi oss beskjed innen rimelig tid etter at du oppdaget det eller burde ha oppdaget det. Ideelt sett bør du kontakte oss innen syv dager. Siste frist for å klage er to år etter at du tok bestillingen i din besittelse. De norske forbrukervernlovene om risikooverføring, feilmeldinger og sanksjoner angående forsinkelser gjelder for privatkunder som etter gjeldende lovgiving defineres som forbrukere.

Refusjoner utføres innen 14 dager etter at vi har blitt varslet.

Kontakt kundeservice hvis du har noen spørsmål eller klager angående bestillingen.

Angrerett

StyleByO forholder seg til regler og forskrifter angående heving av forbrukerkjøp. Disse reglene kan gi deg en generell rett på 14 dager fra leveringsdatoen til å angre kjøpet, men du må være oppmerksom på at det er spesielle bestemmelser i reglene knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt. Disse bestemmelsene kan innebære at den generelle angrefristen ikke gjelder som StyleByO tilbyr sine kunder.

Det kan derfor hende at angreretten din ikke gjelder avtaler om:

 • levering av varer som forringes eller raskt når utløpsdatoen;
 • hastereparasjoner eller -tjenester hvor du uttrykkelig har bedt oss om å besøke deg

Angreretten gjelder ikke for bedriftskunder eller kunder om ellers ikke er definert som forbruker i gjeldende regelverk.

For å utøve angreretten må du varsle oss per brev til StyleByO AS, Moltestien 6, 4634 Krsand eller per e-post til olivia@stylebyo.no

 Du kan bruke avbestillingsskjemaet under, men dette er ikke obligatorisk.

Vi kan holde tilbake refusjonen inntil vi har mottatt de refunderte varene eller til du har fremlagt dokumentasjon på at varene er returnert, avhengig av hvilket av disse som inntreffer først.

Du må påta deg de direkte kostnadene for returnering av varene. Kostnadene er beregnet til maksimalt omtrent 49 kr. Du er kun ansvarlig for eventuell reduksjon i varens verdi som følge av annen håndtering av varene enn det som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreskjema

Utfylt skjema kan sendes til oss per vanlig post eller e-post:
StyleByO AS,
Moltestien 6,
4634 Krsand
E-post: olivia@stylebyo.no

 1. Kundens navn
 2. Kundens adresse
 3. Dato
 4. Jeg/vi meddeler herved at jeg/vi ønsker å trekke tilbake min/vår avtale for kjøpet av følgende
  • varer bestilt den (sett inn): / mottatt den (sett inn)
  • tjenester bestilt den (sett inn): / mottatt den (sett inn)

Signatur (ved forsendelse per brev)

Juridiske forhold

Immaterielle rettigheter

StyleByO-logoen er et registrert varemerke som tilhører selskapet StyleByO AS i Oda-konsernet, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 925 951 161.

Det er ikke tillatt å bruke våre navn, logoer, skjermbilder eller bilder på noen måte som kan være forvirrende eller antyde sponsing, anbefaling eller tilknytning uten forutgående skriftlig samtykke fra oss.

Produktbilder og oppskrifter med bilder brukes med tillatelse og i samsvar med både gjeldende lov, generelle bruksvilkår og spesialavtaler med våre lokale leverandører, innholdsleverandører og andre samarbeidspartnere.

Alt innhold på disse nettsidene tilhører StyleByO AS og er beskyttet av opphavsrett, markedsføring, varemerke og andre relevante lover. Dette betyr at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, inkludert oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og oppsett og annet innhold på disse nettsidene ikke kan lastes ned, kopieres eller brukes på noen annen måte uten at det er uttrykkelig tillatt av ufravikelig lov eller ved uttrykkelig skriftlig forutgående samtykke fra StyleByO AS.

Ansvar og ekstraordinære forhold

StyleByO er kun ansvarlig for tap for produktet hvis det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder imidlertid ikke hvis StyleByO kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kan forventes å unngå eller overvinne konsekvensene av.

StyleByO er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet forårsakes av grov uaktsomhet eller forsett fra vår side. Ved forbrukerkjøp kan ikke rettighetene dine med hensyn til obligatoriske forbrukerlover fravikes.

Forbehold
 • StyleByO forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, inkludert som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Vi vil alltid varsle deg om eventuelle endringer i bruksvilkårene, og de vil tre i kraft fra den datoen vi kontakter deg om det. Ved å bruke tjenestene våre, godtar du endringene. Du er ansvarlig for å overholde gjeldende salgs- og bruksvilkår til enhver tid.
 • StyleByO, og alt innhold som inngår i tjenesten, gjøres tilgjengelig «som det er» og uten noen form for garanti eller sikrede funksjoner. Vi forbeholder oss retten til å når som helst, etter eget skjønn, stoppe og/eller endre tjenesten eller funksjonaliteten helt eller delvis.
 • Vi streber etter å gi kundene våre så nøyaktig informasjon som mulig om produktene våre. Vi tar imidlertid forbehold om skrive-/trykkfeil som kan føre til at vi ikke alltid kan levere nøyaktig det som ble presentert i nettbutikken eller annen markedsføring. Hvis dette forekommer, har du rett til å kansellere bestillingen din.
 • For produkter som selges med salgsrabatt eller i forbindelse med en kampanje, gjelder salgsvilkårene som er oppgitt på produktets detaljside. Salg og kampanjer er gyldige til oppgitt sluttdato eller så langt lageret rekker. I forbindelse med en kampanje forbeholder vi oss retten til å begrense antall salg av et produkt eller kombinasjon av tilbud til samme person innenfor et tidsrom.
 • Opplysninger som er oppgitt om produkter, i samsvar med gjeldende matopplysningsforskrifter, som næringsinnhold, ingredienser, allergener osv., leveres av den enkelte produsent. StyleByO er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må KJØPER STÅ TIL ANSVAR FOR.
 • Bilder som brukes på sidene og i appene våre er illustrerende og kan avvike fra produktets faktiske utseende.
 • StyleByO er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre kunder eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom StyleByO  Du er ansvarlig for innholdet i brukerkontoen og profilen din samt for konsekvensene av å legge ut eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi kun fungerer som en tilrettelegger for deg og andre kunders distribusjon og publisering av innhold.
 • app eller nettbutikk kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. StyleByO har ingen ansvar for innholdet, tjenestene eller produktene som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsider.
Valg av lov og tvisteløsning

Gjeldende lov og tvisteløsningsprosess knyttet til våre tjenester i Norge er underlagt norsk lov, med Oslo tingrett som første juridiske instans for eventuell tvisteløsning. Forbrukere har alltid rett til å ta ut søksmål og være tiltalt for retten i rettskretsen hvor forbrukeren er bosatt.